N.Nərimanov adına şəhər 1 saylı humanitar təmayüllü məktəb-lisey

Ünvan: M.Əzizbəyov küçəsi 23

Telefon: (0-2124) 6-24-58

N.Gəncəvi adına şəhər 2 saylı tam orta məktəb

Ünvan: A.Ələsgər küçəsi 15

Telefon: (0-2124) 6-33-59

Ş.Məmmədov adına şəhər 3 saylı tam orta məktəb

Ünvan: S.Fətəliyev küçəsi 1

Telefon: (0-2124) 6-24-63

E.İbrahimov adına şəhər 4 saylı tam orta məktəb

Ünvan: M.Sadıqcan küçəsi 5

Telefon: (0-2124) 6-25-27

N.Şirinov adına şəhər 5 saylı texniki təmayüllü məktəb-lisey

Ünvan: T.İsmayılov küçəsi 4

Telefon: (0-2124) 6-28-35

Ə.Səmədov adına şəhər 6 saylı tam orta məktəb

Ünvan: M.Müşfiq küçəsi 48

Telefon: (0-2124) 6-56-42

A.Eminov adına şəhər 7 saylı tam orta məktəb

Ünvan: M.Əsədov kücəsi 16

Telefon: (0-2124) 6-23-80

Şəhər 8 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Şəhriyar küçəsi 7

Telefon: (0-2124) 6-14-47

Ağaməmmədli kənd E.Heydərov adına tam orta məktəb

Ünvan: Ağaməmmədli kəndi

Ağamallar kənd M.Aslanov adına tam orta məktəb

Ünvan: Ağamallar kəndi

Allahmədətli kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Allahmədətli kəndi

Aranlı kənd Y.Sadatxanov adına 1 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Aranlı kəndi

Aranlı kənd N.Əsədov adına 2 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Aranlı kəndi

Axıcanlı kənd S.Məmmədov adına tam orta məktəb

Ünvan: Axıcanlı kəndi

Bəcirəvan kənd A.Kərimov adına tam orta məktəb

Ünvan: Bəcirəvan kəndi