Müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi qaydası

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2010-cu il 21 yanvar tarixli 12 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmişdir 
 
  1. Ümumi müddəa
 
Bu Qayda "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun hazırlanmışdır və ali təhsil pilləsini müxtəlif səbəblərdən başa vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi qaydasını tənzimləyir. Həmin arayış ali təhsilin müvafiq səviyyələrini müxtəlif səbəblərdən başa vurmayan şəxslərin (yetkinlik yaşına çatmadıqda, valideynlərinin və ya digər qanuni nümayəndələrinin) müraciətləri əsasında verilir.
 
2. Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələri üzrə müxtəlif səbəblərdən təhsilini başa vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi qaydası
 
2.1. Ali təhsil pilləsinin səviyyələri üzrə təhsilini başa vurmayan şəxslərə onların müraciətindən sonra 5 gün ərzində bu Qaydanın 1 nömrəli əlavəsində verilmiş formaya uyğun arayış verilir. Arayışda hər bir semestr üzrə tələbənin dinlədiyi fənlər (kreditin qazanılıb-qazanılmadığından asılı olmayaraq) barədə məlumatlar verilir.
2.2. Arayışlar qoruyucu nişanı olan xüsusi kağızda çap olunur.
2.3. Arayış blankları Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən çap etdirilir və ali təhsil müəssisələrinə onların müraciəti əsasında verilir.
2.4. Arayış blankları Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyində və ali təhsil müəssisələrində ciddi hesabat sənədi kimi saxlanılır.
2.5. Korlanmış arayışlar blankları ciddi hesabat sənədi kimi ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müvafiq qaydada aktla silinir.
2.6. Arayışların verilməsi üçün ali təhsil müəssisəsində qeydiyyat kitabı açılır. Qeydiyyat kitabına aşağıdakı məlumatlar daxil edilir:
- qeydiyyat nömrəsi;
- arayış verilən şəxsin soyadı, adı, atasının adı;
- arayışın seriyası və nömrəsi;
- arayışın verilmə tarixi;
- arayışı alan şəxsin imzası.
2.7. Arayışlar əlyazma və ya elektron formada qara şriftlə doldurulur.
 
3. Orta ixtisas təhsili pilləsini müxtəlif səbəblərdən başa vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi qaydası
 
3.1. Arayış orta ixtisas təhsilini müxtəlif səbəblərdən başa vurmayan şəxslərin (yetkinlik yaşına çatmadıqda, valideynlərinin və ya digər qanuni nümayəndələrinin) müraciətləri əsasında verilir.
Orta ixtisas təhsilini başa vurmayan şəxslərə onların müraciətindən sonra 5 gün ərzində bu Qaydanın 2 nömrəli əlavəsində verilmiş formaya uyğun arayış verilir.
3.2. Arayışda təhsilalanın dinlədiyi fənlər (kreditin qazanılıb-qazanılmadığından asılı olmayaraq) barədə məlumatlar hər bir semestr üzrə verilir.
3.3. Arayışlar qoruyucu nişanı olan xüsusi kağızda çap olunur.
3.4. Arayış blankları Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən çap etdirilir və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə onların müraciəti əsasında verilir.
3.5. Arayış blankları Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyində və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ciddi hesabat sənədi kimi saxlanılır.
3.6. Korlanmış arayış blankları ciddi hesabat sənədi kimi orta-ixtisas təhsili müəssisəsi tərəfindən müvafiq qaydada aktla silinir.
3.7. Arayışların verilməsi üçün orta ixtisas təhsili müəssisəsində qeydiyyat kitabı açılır. Qeydiyyat kitabına aşağıdakı məlumatlar daxil edilir:
- qeydiyyat nömrəsi;
- arayış verilən şəxsin soyadı, adı, atasının adı;
- arayışın seriyası və nömrəsi;
- arayışın verilmə tarixi;
- arayışı alan şəxsin imzası.
3.8. Arayışlar əlyazma və ya elektron formada qara şriftlə doldurulur.
 
4. İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində müxtəlif səbəblərdən təhsilini başa vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi qaydası
 
4.1. Arayış ilk peşə-ixtisas təhsili pilləsini müxtəlif səbəblərdən başa vurmayan şəxslərin (yetkinlik yaşına çatmadıqda valideynlərinin və ya digər qanuni nümayəndələrinin) müraciətləri əsasında verilir.
İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində təhsilini başa vurmayan şəxslərə onların müraciətindən sonra 5 gün ərzində bu qaydanın 3 nömrəli əlavəsində verilmiş formaya uyğun arayış verilir.
4.2. Arayışda şəxsin dinlədiyi fənlər barədə məlumatlar verilir.
4.3. Arayışlar qoruyucu nişanı olan xüsusi kağızda çap olunur.
4.4. Arayış blankları Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən çap etdirilir və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə onların müraciəti əsasında verilir.
4.5. Arayış blankları Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyində və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində ciddi hesabat sənədi kimi saxlanılır.
4.6. Korlanmış arayış blankları ciddi hesabat sənədi kimi ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisəsi tərəfindən müvafiq qaydada aktla silinir.
4.7. Arayışların verilməsi üçün ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisəsində qeydiyyat kitabı açılır. Qeydiyyat kitabına aşağıdakı məlumatlar daxil edilir:
- qeydiyyat nömrəsi;
- arayış verilən şəxsin soyadı, adı, atasının adı;
- arayışın seriyası və nömrəsi;
- arayışın şəxsə verilmə tarixi;
- arayış alan şəxsin imzası.
4.8. Arayışlar əlyazma və ya elektron formada qara şriftlə doldurulur.
5. Ümumi təhsilin səviyyələrini müxtəlif səbəblərdən başa vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi qaydası
5.1. Arayış ümumi təhsilin ibtidai, ümumi orta və tam orta səviyyələrini müxtəlif səbəblərdən başa vurmayan şəxslərin valideynlərinin və ya digər qanuni nümayəndələrinin müraciəti əsasında məktəb pedaqoji şurasının qərarı ilə 10 gün müddətində bu Qaydanın 4, 5 və 6 nömrəli əlavələrində verilmiş formalara uyğun verilir.
5.2. Arayışda şagirdin dinlədiyi fənlər və həmin fənlər üzrə aldığı qiymətlər yazılır.
5.3. Arayış blankları Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən qoruyucu nişanı olan xüsusi kağızda çap etdirilir və ümumi təhsil müəssisələrinə onların müraciəti əsasında verilir.
5.4. Arayış blankları Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyində və ümumi təhsil müəssisələrində ciddi hesabat sənədi kimi saxlanılır.
5.5. Korlanmış arayış blankları ciddi hesabat sənədi kimi ümumi təhsil müəssisəsi tərəfindən müvafiq qaydada aktla silinir.
5.6. Arayışların verilməsi üçün ümumi təhsil müəssisəsində qeydiyyat kitabı açılır. Qeydiyyat kitabına aşağıdakı məlumatlar daxil edilir:
- qeydiyyat nömrəsi;
- arayış verilən şagirdin soyadı, adı, atasının adı;
- arayışın seriyası və nömrəsi;
- arayışın verilmə tarixi;
- arayışı alan şəxsin imzası.
5.7. Arayışlar əlyazma və ya elektron formada qara şriftlə doldurulur.
 6. Ali təhsil pilləsinin doktorantura səviyyəsini müxtəlif səbəblərdən başa vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi
6.1. Ali təhsil pilləsinin doktorantura səviyyəsi üzrə təhsilini başa vurmayan şəxslərə onların müraciətlərindən sonra 5 gün ərzində bu Qaydaların 7 nömrəli əlavəsinə uyğun formada arayış verilir. Arayışda doktoranturada təhsil müddətində verilmiş doktorluq imtahanlarının adları və qiymətləri göstərilir. İmtahanlar müxtəlif təşkilatlarda verildikdə, bu barədə cədvəlin sonunda müvafiq qeydlər aparılır.
6.2. Arayışlar qoruyucu nişanı olan xüsusi kağızda çap olunur.   
6.3. Arayış blankları Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən çap etdirilir və ali təhsil müəssisələrinə (elmi təşkilatlara) onların müraciəti əsasında verilir.      
6.4. Arayış blankları Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyində, ali təhsil müəssisələrində və elmi təşkilatlarda ciddi hesabat sənədi kimi saxlanılır.
6.5. Korlanmış arayış blankları ciddi hesabat sənədi kimi ali təhsil müəssisəsi və ya elmi təşkilat tərəfindən müvafiq qaydada aktla silinir.    
6.6. Arayışların verilməsi üçün ali təhsil müəssisəsində və elmi təşkilatda qeydiyyat kitabı açılır. Qeydiyyat kitabına aşağıdakı məlumatlar daxil edilir:
- qeydiyyat nömrəsi; 
- arayış verilən şəxsin soyadı, adı, atasının adı;
- arayışın seriyası və nömrəsi; 
- arayışın verilmə tarixi; 
- arayışı alan şəxsin imzası.
6.7. Arayışlar əlyazma və ya elektron formada qara şriftlə doldurulur.