Azərbaycanda sovet  hakimiyyəti qurulduqdan sonra 1933-cü ildə Qаrаdоnlu rаyоnu İmişli rаyоnu аdlаndırılmışdır.

1942-ci ilin yanvar ayından İmişli Rayon Xalq Maarif Şöbəsi fəaliyyətə başlamışdır.

1989-cu ilin yanvar ayından adı dəyişdirilərək Rayon Xalq Təhsil Şöbəsi, 1993-cü ilin oktyabırından isə Rayon Təhsil Şöbəsi adlandırılmışdır.

Hazırda İmişli Rayon Təhsil Şöbəsinin tabeliyində 62 ümumtəhsil məktəbi, o cümlədən 57 tam orta, 3 ümumi orta, 2 ibtidai məktəb və 2 məktəbdənkənar müəssisə fəaliyyət göstərir.